Zoek

Nieuws

Nieuws
Ricciotti ensemble zoekt een assistent-dirigent

Het Ricciotti ensemble zoekt een assistent-dirigent (op projectbasis).

Sluitingsdatum: 25 september 2022

Ben jij een geschikte kandidaat voor deze functie? Dan ben je een getalenteerde orkestdirigent met liefst een afgeronde maar minstens gestarte opleiding orkestdirectie of vergelijkbare werkervaring. Gezien het uiteenlopende en avontuurlijke repertoire is het belangrijk dat je een achtergrond hebt in de klassieke muziek, en ook affiniteit hebt met andere muziekstijlen. Je hebt grote affiniteit met de sociale doelstellingen van het Ricciotti. Je bent in staat om constructief en intensief samen te werken met de artistiek leider/dirigent en hebt een flexibele houding. Je bent bereid om instructies van de artistiek leider/dirigent op te volgen en werkt en communiceert gemakkelijk met het eigenzinnige jonge orkest in zowel het Nederlands als het Engels.

Ben jij geknipt voor deze functie? Dan ontvangen wij graag jouw cv en motivatiebrief waarin je ons ervan overtuigt dat we voor jou moeten kiezen. Stuur deze uiterlijk zondag 25 september 2022 naar info@ricciotti.nl en vermeld in de onderwerp-regel ‘Sollicitatie assistent-dirigent’. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op maandag 3 oktober. De proefdirectie is op dinsdag 18 oktober, tijdens de repetitiedagen van onze aankomende tour.

Omschrijving van de functie
De assistent-dirigent fungeert als de assistent van en werkt nauw samen met de artistiek leider/dirigent. Na een inwerkperiode neem je (delen van) optredens tijdens de tour voor jouw rekening. Mogelijk dirigeer je op termijn een hele tour. De beslissing of en wanneer de assistent-dirigent repetities en/of tournees overneemt ligt bij de artistiek leider/dirigent.

Per tournee verwachten we het volgende:
· Je bent minimaal drie weken voorafgaand aan de tourdata beschikbaar om het gehele programma in te studeren.
· Tijdens de repetitieperiode en de tourdata ben je dag en nacht beschikbaar. Je dirigeert delen van de repetities en neemt op termijn ook optredens over.

De assistent-dirigent werkt op projectbasis per tournee. De financiële vergoeding is conform de Fair Practice Code.

Over het Ricciotti ensemble
Het Ricciotti ensemble is een straatsymfonieorkest dat bestaat uit 43 jonge, geestdriftige musici. Het orkest heeft een heldere sociale missie: live symfonische muziek spelen op plekken waar die gewoonlijk niet klinkt, voor mensen die doorgaans niet in aanraking komen met een symfonieorkest. De mobiliteit van het orkest is uniek: het Ricciotti heeft geen podium nodig en kan zich opstellen in minder dan twee minuten. Het speelt op straat, in het asielzoekerscentrum, het weeshuis en de gevangenis, in het oude centrum van Havana, de Schotse Hooglanden of in het vliegtuig. Een groot deel van de leden van het Ricciotti studeert aan het conservatorium; anderen zijn vergevorderde amateurs. Het orkest gaat drie keer per jaar op tournee. Jaarlijks geeft het Ricciotti minstens honderd optredens, die altijd gratis toegankelijk zijn.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de artistiek leider via coen@ricciotti.nl

FOTO: Wout Nooitgedagt

Tournee Blog

Wil je meer lezen over onze vorige tournees

klik dan hier