Zoek

Nieuws

Nieuws
Positieve beoordeling Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft onze aanvraag voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 positief beoordeeld en gehonoreerd. Dit heeft het fonds op maandag 3 augustus j.l. bekend gemaakt.

Ons ingediende plan is beoordeeld op het artistiek belang, het belang voor de stad, de uitvoerbaarheid en diversiteit & inclusie.

Over het artistiek belang schrijft de commissie: ‘De commissie vindt dat Ricciotti, als enige straatsymfonieorkest in Nederland, getuigt van een stevige artistieke eigenheid die wordt gekenmerkt door muzikale veelzijdigheid, een avontuurlijke programmering, het spelen op locaties waar praktisch geen ander orkest komt en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.’ De commissie waardeert het dat we ons op een ‘guerilla-manier altijd buiten de gebaande paarden bewegen en onze jonge orkestleden bijbrengen dat er alternatieve manieren zijn om een breed publiek te bereiken’.
De commissie is positief over ons compositiebeleid waarbij jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarmee we uitdragen dat klassieke muziek springlevend is.

Ook vindt het AFK dat we opvallen ‘als organisatie die bewoners op pakkende en effectieve wijze weten te betrekken bij onze activiteiten’. De commissie vervolgt dat we bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie door op te treden bij sociale instellingen. We zijn erg verheugd dat het AFK onze visie en plannen op het gebied van diversiteit & inclusie als relevant, positief en ‘passend bij het artistieke verleden en de huidige tijdsgeest heeft beoordeeld’. De commissie vindt de pilots die we presenteren in samenwerking met onze partners inspirerend, omdat ‘de plannen erop gericht zijn Ricciotti muzikaal te verbinden met zowel jonge aankomende professionele musici als met kinderen uit alle lagen van de bevolking.’

We zijn dankbaar voor deze toekenning en verheugen ons erop om deze plannen vanaf 2021 ten uitvoer te gaan brengen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Eind augustus volgt de uitslag van onze tweede fondsenaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Tournee Blog

Wil je meer lezen over onze vorige tournees

klik dan hier