Zoek

Nieuws

Nieuws
Toekenning Fonds voor Cultuurparticipatie en Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Ricciotti ensemble is verheugd met toekenning van Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).


Zowel het AFK als het FCP hebben onze aanvraag voor de periode 2021-2024 volledig toegekend en zetten daarmee de meerjarige ondersteuning voort. We danken beide fondsen voor het vertrouwen de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. We zijn er trots op dat het Ricciotti ensemble met zijn rijke uitvoeringspraktijk 50 jaar na de oprichting nog altijd van grote betekenis is voor de maatschappij. Met deze toekenning ligt er opnieuw een stevige basis, om samen met onze geweldige orkestleden en met steun van onze trouwe Groupies, ook de komende jaren overal en voor iedereen te spelen.

Het FCP: “Het Ricciotti heeft met zijn unieke werkwijze een eigen gezicht op het gebied van presentatie en doelgroepbereik. Het ensemble ziet muziek niet louter als het uitvoeren van composities voor publiek, maar heeft een visie op muziek als verbroederend communicatiemiddel. Het Ricciotti ontwikkelt de orkestleden in lijn daarmee tot maatschappelijk betrokken musici die muziek inzetten voor een groter doel. Het ensemble betrekt het publiek daarbij op een geheel eigen wijze”.
“Daarnaast stimuleert het Ricciotti actief de dynamiek tussen amateurmusici, conservatoriumstudenten en professionals, wat interessante en waardevolle uitwisselingen tot gevolg heeft. Ricciotti onderscheidt zich daarmee binnen zowel de muzieksector als de keten van talentontwikkeling.”

Het AFK: “‘De commissie vindt dat Ricciotti, als enige straatsymfonieorkest in Nederland, getuigt van een stevige artistieke eigenheid die wordt gekenmerkt door muzikale veelzijdigheid, een avontuurlijke programmering, het spelen op locaties waar praktisch geen ander orkest komt en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.” Het AFK waardeert het dat we ons op een “guerilla-manier altijd buiten de gebaande paden bewegen en onze jonge orkestleden bijbrengen dat er alternatieve manieren zijn om een breed publiek te bereiken”.

Voorts schrijft het AFK dat we opvallen “als organisatie die bewoners op pakkende en effectieve wijze weten te betrekken bij onze activiteiten”. Ook is de commissie positief over ons compositiebeleid waarbij jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarmee we uitdragen dat klassieke muziek springlevend is. Tot slot zijn we erg verheugd dat het AFK onze visie en pilots op het gebied van diversiteit & inclusie als relevant, positief en ‘passend bij het artistieke verleden en de huidige tijdsgeest heeft beoordeeld’.

Finalisten Ricciotti's Compositiewedstrijd 2020
Wout Nooitgedagt

Afgelopen zondag 23 augustus was het dan zover: de finale van Ricciotti's Compositiewedstrijd 2020. Dit jaar hebben maar liefst 30 componisten een stuk ingediend. Aan de jury de taak om al deze composities te beoordelen op de inhoud van de compositie, maar vooral op de mate waarin het ruimtelijk plan complementair aan de compositie was. De drie finalisten van Ricciotti's Compositiewedstrijd zijn:

  • Niels Hak met 'Vijftien Decimeter Supermarktmuziek'
  • Maarten Bauer met 'Reconnecting'
  • Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'

Onder de 30 inzendingen bevonden zich o.a. 11 beroepscomponisten, 5 hobbyisten, 4 beroepsmusici en 5 conservatoriumstudenten. De twee jongste deelnemers zijn 13 en 15 jaar, de oudste inzender is 73 jaar. Onder de inzenders bevinden zich o.a. 2 belgen, 2 britten, 1 braziliaan en 2 duitsers.

Tijdens Ricciotti's Compositiewedstrijd op zondag 23 augustus in Openluchttheater Hertme maakte Leonard van Goudoever de uitslag van het juryrapport bekend. De eerste prijs ging naar Niels Hak met 'Vijftien Decimeter Supermarktmuziek'. De tweede prijs werd toebedeeld aan 'Reconnecting' van Maarten Bauer en de derde prijs ging naar Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'. Het aanwezige publiek en kijkers van de livestream konden hun stem uitbrengen voor de publieksprijs, met 50% van de stemmen kozen zij voor Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'.

Ricciotti niet normaal! livestream

klik hier om naar de livestream te gaan

Het Ricciotti ensemble gaat van 18 t/m 23 augustus het experiment aan om in het nieuwe normaal symfonische muziek te brengen op plekken waar deze doorgaans niet klinkt. Het nieuwe normaal? Niet normaal! En hoewel het Ricciotti gewend is om op te treden op afwijkende locaties en in uitdagende opstellingen, staan ook wij voor het vraagstuk van ‘het nieuwe normaal’. Tijdens Ricciotti’s Compositiewedstrijd en Ensembles op de fiets zoekt het Ricciotti de ruimte binnen de kaders op. En dat is echt niet normaal!Ensembles op de fiets
Normaal gesproken is het al een flinke uitdaging om ons hele ensemble op een locatie op te stellen, maar met 1,5 meter afstand staan we voor een echt experiment. Omdat we ook nu overal en voor iedereen willen spelen, is het Ricciotti opgesplitst in groepjes van elf personen, zodat we toch naar de binnentuinen van sociale instellingen kunnen gaan. We zoeken de mensen op die al zo lang afgesloten zijn geweest van het openbare leven. En dat doen we op de fiets! Van Bartok tot Liesbeth List en bodypercussion: wij hebben niet normaal veel zin om weer aan de slag te gaan!Ricciotti's Compositiewedstrijd
In Ricciotti’s Compositiewedstrijd dagen we componisten uit een muziekstuk te schrijven voor een orkest met musici op 1,5 meter. Hoe klinkt een orkest wanneer musici afstand moeten houden? Welke mogelijkheden ontstaan er bij een andere ruimtelijke opstelling van dirigent en spelers? Componisten (professioneel, student of amateur) hebben de kans gekregen om een muziekstuk met ruimtelijk plan te schrijven. We touren met de wedstrijd langs openluchttheaters in Nederland. Tijdens de finale wordt er uit de drie finalisten één winnaar gekozen. In de openlucht, mét een professionele jury o.l.v. Daan Manneke, uitgezonden via een livestream.

Voor meer informatie over het speelschema of het reserveren van tickets, klik hier

Wout Nooitgedagt
Positieve beoordeling Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft onze aanvraag voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 positief beoordeeld en gehonoreerd. Dit heeft het fonds op maandag 3 augustus j.l. bekend gemaakt.

Ons ingediende plan is beoordeeld op het artistiek belang, het belang voor de stad, de uitvoerbaarheid en diversiteit & inclusie.

Over het artistiek belang schrijft de commissie: ‘De commissie vindt dat Ricciotti, als enige straatsymfonieorkest in Nederland, getuigt van een stevige artistieke eigenheid die wordt gekenmerkt door muzikale veelzijdigheid, een avontuurlijke programmering, het spelen op locaties waar praktisch geen ander orkest komt en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.’ De commissie waardeert het dat we ons op een ‘guerilla-manier altijd buiten de gebaande paarden bewegen en onze jonge orkestleden bijbrengen dat er alternatieve manieren zijn om een breed publiek te bereiken’.
De commissie is positief over ons compositiebeleid waarbij jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarmee we uitdragen dat klassieke muziek springlevend is.

Ook vindt het AFK dat we opvallen ‘als organisatie die bewoners op pakkende en effectieve wijze weten te betrekken bij onze activiteiten’. De commissie vervolgt dat we bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie door op te treden bij sociale instellingen. We zijn erg verheugd dat het AFK onze visie en plannen op het gebied van diversiteit & inclusie als relevant, positief en ‘passend bij het artistieke verleden en de huidige tijdsgeest heeft beoordeeld’. De commissie vindt de pilots die we presenteren in samenwerking met onze partners inspirerend, omdat ‘de plannen erop gericht zijn Ricciotti muzikaal te verbinden met zowel jonge aankomende professionele musici als met kinderen uit alle lagen van de bevolking.’

We zijn dankbaar voor deze toekenning en verheugen ons erop om deze plannen vanaf 2021 ten uitvoer te gaan brengen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Eind augustus volgt de uitslag van onze tweede fondsenaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ricciotti’s Compositiewedstrijd 2020
©Wout Nooitgedagt

In Ricciotti’s Compositiewedstrijd dagen we componisten uit een muziekstuk te schrijven voor orkest met musici op twee meter (anderhalve meter voor de strijkers). Hoe klinkt een orkest wanneer musici twee meter afstand houden? Welke mogelijkheden ontstaan er bij een andere ruimtelijke opstelling van dirigent en spelers? Het Ricciotti is gewend om op te treden op afwijkende locaties en in uitdagende opstellingen. Wij kunnen voor componisten fungeren als het ultieme proefkonijn om te experimenteren met de ruimte. We nodigen je uit een innovatie compositie voor ons te schrijven mét ruimtelijk plan. De wedstrijd staat open voor alle componisten: professioneel, student en amateur. Doe je mee?

Composities dienen vóór 1 augustus te worden ingediend en worden beoordeeld op kwaliteit, inventiviteit en haalbaarheid. Ook het 'Ricciotti-gehalte’ is een belangrijk criterium: is het stuk aansprekend, streetwise, een tikje brutaal en spreekt er toewijding uit?

De professionele jury bestaat uit componist Daan Manneke (‘Kapelmeester van de ruimte’), componist en voormalig Ricciotti-dirigent Leonard Evers en Coen Stuit (huidig dirigent en artistiek leider Ricciotti). De beste drie composities zal het Ricciotti in de praktijk uitvoeren. Winnaars ontvangen een substantieel geldbedrag: €2500 voor de eerste prijs, €2000 voor de tweede prijs en €1500 voor de derde prijs.

Nieuw perspectief bieden
Met de compositiewedstrijd geven we een positieve draai aan een ingewikkelde tijd. We richten ons op wat wél mogelijk is in het ‘nieuwe normaal’. Vanwege corona konden twee van onze drie tournees in 2020 en de daaraan gekoppelde compositiemodule voor compositiestudenten niet doorgaan. Tegelijkertijd zagen veel componisten hun inkomen wegvallen. Tijd voor een nieuw perspectief dat kansen biedt voor amateur, aankomend-professional en professionele componisten.

Spelregels
• Componisten dienen zelf zorg te dragen voor een ruimtelijk plan voor de opstelling van spelers en dirigent.
• Het werk dient uitvoerbaar te zijn met inachtneming van de geldende overheidsvoorschriften. Dat betekent dus minimaal 1,5 meter afstand tussen de strijkers en 2 meter afstand bij blazers en dirigent. Houd er rekening mee dat de overheidsvoorschriften nog kunnen wijzigen. Bekijk hier het protocol van de KNMO van 8 juni 2020.
• Het werk dient geschikt zijn voor uitvoering in de openlucht.
• Het werk mag maximaal 4 minuten duren, korter mag ook.
• Het werk dient voor 1 augustus 2020 te worden ingeleverd.
• Het werk dient geschreven te worden voor de bezetting van het Ricciotti ensemble.
• De partituur dient digitaal aangeleverd te worden in PDF (getransponeerd) en in mp3.
• Als jouw compositie wordt uitgekozen voor de finale, word je geacht zelf partijen aan te leveren.
• De datum van de finale wordt nog bekend gemaakt.
• De veiligheid van onze orkestleden en omstanders staat voorop en wordt tijdens de repetities en de finale beoordeeld door de staf van het Ricciotti.
• Kijk regelmatig op www.ricciotti.nl voor een update van de spelregels.

De inschrijving voor Ricciotti's Compositiewedstrijd 2020 is inmiddels gesloten.


Bezetting Ricciotti ensemble (42 musici)
• 2 fluiten, waarvan optioneel 1 piccolo
• 2 hobo’s
• 2 klarinetten in Bb
• 2 fagotten
• 2 altsaxofoons
• 2 hoorns in F
• 2 trompetten in Bb
• 1 trombone
• 1 slagwerk (drumset/klokkenspel/2 rototoms/divers klein slagwerk)
• 8 viool I
• 6 viool II
• 5 altviolen
• 4 celli
• 3 contrabassen, waarvan optioneel 1 jazzbas/basgitaar

Winnende composities via live-stream
Als de omstandigheden het toelaten worden de winnende composities eind augustus live uitgevoerd. Om een groot publiek daarvan te laten genieten, organiseren we een live-stream van het optreden. Dit is mede ingegeven door het feit dat we in de afgelopen periode zomaar ‘coronadonaties’ ontvingen van mensen die het Ricciotti een hart onder de riem wilden steken. Met dit geld willen we iets speciaals en maatschappelijk relevants doen. De giften dekken nog niet alle kosten dus wanneer mensen dit project willen ondersteunen met een gift zijn ze zeer welkom. Alle informatie daarover staat op ricciotti.nl/steunons.

Vragen over de wedstrijd? Je kunt ze stellen aan rosa@ricciotti.nl of geert@ricciotti.nl of telefonisch via: 06 53471215

Bekijk de video voor een impressie van het orkest
Een muzikale groet vanuit diverse thuiswerkplekken in Nederland en daarbuiten
Bekijk hier de video

Voor iedereen die wat opbeurende muziek kan gebruiken! Deze video met ons lijflied ‘De gepikte vogel’ van Jurriaan Andriessen maakten we vanuit onze huizen in binnen- en buitenland. Omdat we helaas niet live voor jullie kunnen spelen tijdens Ricciotti’s Regenboogtour (stond gepland van 7 tot en met 12 april) en om iedereen die thuis zit een hart onder de riem te steken.

Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers van het virus en naar alle mensen in de instellingen die we nu niet kunnen bezoeken. Om onze leden alsnog met het publiek én elkaar te verenigen maakten we deze video. Zo hopen we iedereen toch wat vrolijkheid en afleiding te brengen. Houd goede moed!

Het Ricciotti ensemble, overal en voor iedereen.

Regenboogtour geannuleerd

REGENBOOGTOUR GEANNULEERD
Met pijn in ons hart moeten we Ricciotti’s Regenboogtour (7-12 april) annuleren in verband met het coronavirus. We vinden het ontzettend jammer dat we het publiek op alle mooie locaties waar we naar toe zouden gaan moeten teleurstellen, maar ieders welzijn staat voorop. We hopen jullie in goede gezondheid in de toekomst weer te zien! We wensen iedereen veel sterkte in deze moeilijke tijden.
Kijk goed naar elkaar om!
Ons kantoor is momenteel gesloten, we zijn per email en telefoon bereikbaar.

Locaties die vragen hebben kunnen contact met ons opnemen via info@ricciotti.nl

©Wout Nooitgedagt
Marc van der Nat overleden

Met intens medeleven delen wij het verdrietige bericht dat oud-Ricciottilid Marc van der Nat plotseling is overleden. Marc van der Nat speelde viool bij het Ricciotti van 1995-1997. Marc bekleedde de functie van raadsheer in het Gerechtshof van Amsterdam en had een warm en rechtvaardig hart voor justitiabelen en jeugdigen. Marc is 47 jaar geworden. Voor meer informatie over Marc's werkzame leven, klik hier.

Wij wensen de familie en betrokkenen veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies.

Ricciottiando en Cuba - de film
Bekijk hier Ricciottiando en Cuba - de film

Het Ricciotti ensemble op tournee in Cuba

Als eerste Nederlandse orkest ging het Ricciotti ensemble in het najaar van 2018 op tournee naar Cuba om daar 25 optredens te spelen volgens het motto: ‘live symfonische muziek, overal en voor iedereen’.

Cameraman/editor Peter Bouwmans en tv-maker Bas Westerweel brachten de Cubaanse zomertournee in Nederland en de najaarstournee ín Cuba prachtig in beeld.
Tijdens de 7 dagen in Cuba gaf het orkest onder leiding van toenmalig dirigent Leonard Evers 25 optredens in de straten van Havana, Artemisa en Matanzas. Omdat het Ricciotti ensemble een orkest is met een sociale missie, werd er niet alleen opgetreden in de straten en in de parken, maar speelden we ook veel op scholen, in sociale instellingen, ziekenhuizen en culturele organisaties. Wat was het een bijzonder avontuur, vol prachtige muzikale ontmoetingen en culturele uitwisselingen.

Speciale gast Ramón Valle
Speciale gast tijdens deze tour was de in Cuba geboren jazzpianist Ramón Valle, die momenteel in Nederland woont. Het Ricciotti voerde veel van zijn eigen composities uit, waaronder Ricciottón, Johanna, Levitando en Cinco Hermanas.
Meer info over deze tournee op: https://www.ricciotti.nl/tournees/cubatour-ricciottiando-en-cuba

Ricciottiando en Cuba
In opdracht van Stichting Ricciotti ensemble
In samenwerking met Knyfe Ealdormann
Camera en montage: Peter Bouwmans
Concept en verhaal:
Bas Westerweel, Peter Bouwmans, Leonard Evers, Alexander Buskermolen

Dank aan alle orkestleden:
Cátia Domingos, Floortje de la Fosse, Maud Busschers, Anse Kuyl, Dorus van den Boomen, Michelle van der Wal, Sander Borst, Pedro Goncalves, Adrián Vilaboa Martinez, Raf Cornelis, Jochem van Hoogdalem, Lindy Karreman, Abriel Feirrera, Julia Koenen, Hugo Santos, Agata Kruszewska, Reinaldo Ponce Alvarez, Stijn Brinkman, Mart Koek, Maxje de Wit, Nina Zuure, Leonoor van de Merwe, Saskia Peters, Sofie van der Pol, Linde van de Ven, Seringe Huisman, Chantal van den Engel, Cuun Koek, Douwe Nauta, Lotte Post, Rosa Verkerke, Annemarie Hensens, Hugo Bouma, Annelies Rijk, Hester Kronenberg, Marcos del Risco Pupo, Jan van der Plas, Dieuwke Smit Sibinga, Eva Schierbeek, Fransien Woltjer, Orrin van Leeuwen, Benjamin de Boer en Elroy Snoeren.
En tourneemanagers: Rosa de Bruin en Mariana Hutchinson.

Tournee Blog

Wil je meer lezen over onze vorige tournees

klik dan hier