Zoek

Nieuws

Nieuws
Vacature bestuurslid

Over het Ricciotti
Het Ricciotti ensemble is een straatsymfonieorkest dat voor mensen speelt die om welke reden dan ook niet of nauwelijks met live symfonische muziek in aanraking komen. Sinds de oprichting in 1970 spelen we overal en voor iedereen: op straat, in het asielzoekerscentrum, in verzorg- en verpleeghuizen, in het vliegtuig of de gevangenis, maar ook in het buitenland. Het Ricciotti ensemble bestaat uit 42 jonge, geestdriftige professionele en amateurmusici die als vrijwilliger meespelen. De mobiliteit van het orkest is uniek: het Ricciotti heeft geen podium nodig en kan zich opstellen in minder dan twee minuten. Het Ricciotti gaat drie keer per jaar op tournee. We treden gemiddeld 4 tot 5 keer per dag op. Hiermee bereiken we jaarlijks, in normale omstandigheden, ruim 20.000 mensen. Ook in coronatijd treden we zoveel mogelijk ‘overal en voor iedereen’ op.

Bij het Ricciotti wordt veel aandacht besteed aan talentontwikkeling. De activiteiten van het orkest worden georganiseerd vanaf het kantoor van het Ricciotti in Amsterdam door een klein team van professionals (2,5 fte). Deze zijn in dienst van de Stichting Ricciotti ensemble. De stichting ontvangt structurele steun van het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Amsterdams Fonds voor de Kunst en mag daarnaast rekenen op de trouwe steun van een grote groep donateurs. Het bestuur van de stichting vergadert minimaal vier maal per jaar. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Omdat de maximaal toegestane zittingstermijn van een van de huidige bestuursleden op 1 juni 2021 afloopt, is het bestuur van de Stichting Ricciotti ensemble is op zoek naar een

bestuurslid met ervaring op het gebied van sponsoring/fondsenwerving (M/V)

Het bestuur wordt samengesteld met inachtneming van een bestuursprofiel, waarin onder andere is aangegeven welke kwaliteiten in het bestuur aanwezig zouden moeten zijn, dat een evenwichtige man/vrouw-verdeling moet bestaan en dat voldoende bestuursleden een achtergrond hebben in het Ricciotti ensemble. Op grond daarvan zijn wij op zoek naar een bestuurslid dat ervaring heeft met sponsoring en/of fondsenwerving, bij voorkeur in de culturele wereld, en bereid is om de daarmee opgebouwde expertise in te zetten ten behoeve van de Stichting Ricciotti ensemble. Het nieuwe bestuurslid is bij voorkeur zelf lid geweest van het Ricciotti ensemble.

Vanwege de veranderende samenstelling van Nederland heeft het Ricciotti een ambitieuze diversiteitsagenda geformuleerd voor de komende jaren. Kandidaten met een multiculturele achtergrond worden aangemoedigd om te reageren.

Geïnteresseerden in deze functie worden van harte uitgenodigd om hun belangstelling kenbaar te maken. Dat kan door een e-mail met cv te sturen naar eduard@mondriaan4tet.nl voor 31 januari 2021.

Jong en eigenzinnig ensemble ZOEF

Dat de muzikale ontwikkeling van onze leden niet stopt op de grenzen van het Ricciotti bewijst het ensemble ZOEF. Een creatief en eigenzinnig ensemble ontstaan als vanuit de mindset van het Ricciotti. We spraken Maud Busschers: hoboïste, filosofe en spin-in-het-web bij het jonge ensemble.

“Het collectief is ontstaan vanuit de mindset van het Ricciotti. We hebben ervaren hoe het is om voor allerlei doelgroepen te spelen, en samen met Stijn, Nina, Georgios, Liutauras, Orrin en Janneke hebben we een eigen visie voor ZOEF ontwikkeld: een muzikale ervaring creëren voor en met gebruik van de context van het publiek.”

Deze visie passen zij voor ieder optreden op maat toe. Omdat de leden naast musicus ook specialist zijn in andere vakgebieden, wil het jonge ensemble zich onderscheiden met hun multidisciplinaire aanpak. “We zetten de pedagogiek van Nina bijvoorbeeld in om een programma voor scholen samen te stellen, en Janneke (antropologe in spé) weet vanuit haar achtergrond hoe we het beste voor de dag kunnen komen bij culturele organisaties. Het toepassen van onze kennis geeft nét een extra dimensie, maar de muziek blijft altijd voorop staan.”

Het ensemble ontstond in september 2019 en was hard aan de weg aan het timmeren toen de restricties en maatregelen rondom Corona om de hoek kwamen kijken. “We hadden al veel optredens staan die uiteindelijk allemaal werden geannuleerd of doorgeschoven. Gelukkig hebben we in de afgelopen weken weer wat mooie projecten mogen doen, zoals op een school en bij een uitvaart, of bijvoorbeeld gisteren bij Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Vanaf maart 2021 is onze agenda alweer gevuld, maar we merken dat veel organisaties het nu in de winter nog niet aandurven. Dat is ontzettend jammer, want juist in deze hectische tijden kan muziek zoveel goeds brengen.” Het jonge ensemble steekt daarom veel tijd in een persoonlijke benadering: “Vooral op scholen zijn er nog veel mogelijkheden en kansen om mooie programma’s te brengen. We zijn dan met name geïnteresseerd in het speciaal onderwijs omdat we dat maatschappelijke karakter zo belangrijk vinden.”

De grootste uitdaging voor het collectief ligt daarom ook bij het vinden van speelplekken en de doorontwikkeling van het ensemble. “We hebben vanuit het Ricciotti ondersteuning gehad bij de fondsenwerving, waardoor we verschillende fondsen hebben aangeschreven om onze ontwikkeling te kunnen ondersteunen. Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft ons al een fijne bijdrage toegewezen, en we zijn nog in afwachting van twee andere fondsen. We staan nu dus te popelen om maatschappelijke impact te maken met onze muziek.”

Voor meer informatie over het ensemble: www.ensemblezoef.nl

Toekenning Fonds voor Cultuurparticipatie en Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Ricciotti ensemble is verheugd met toekenning van Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) en Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK).


Zowel het AFK als het FCP hebben onze aanvraag voor de periode 2021-2024 volledig toegekend en zetten daarmee de meerjarige ondersteuning voort. We danken beide fondsen voor het vertrouwen de ingeslagen weg te kunnen vervolgen. We zijn er trots op dat het Ricciotti ensemble met zijn rijke uitvoeringspraktijk 50 jaar na de oprichting nog altijd van grote betekenis is voor de maatschappij. Met deze toekenning ligt er opnieuw een stevige basis, om samen met onze geweldige orkestleden en met steun van onze trouwe Groupies, ook de komende jaren overal en voor iedereen te spelen.

Het FCP: “Het Ricciotti heeft met zijn unieke werkwijze een eigen gezicht op het gebied van presentatie en doelgroepbereik. Het ensemble ziet muziek niet louter als het uitvoeren van composities voor publiek, maar heeft een visie op muziek als verbroederend communicatiemiddel. Het Ricciotti ontwikkelt de orkestleden in lijn daarmee tot maatschappelijk betrokken musici die muziek inzetten voor een groter doel. Het ensemble betrekt het publiek daarbij op een geheel eigen wijze”.
“Daarnaast stimuleert het Ricciotti actief de dynamiek tussen amateurmusici, conservatoriumstudenten en professionals, wat interessante en waardevolle uitwisselingen tot gevolg heeft. Ricciotti onderscheidt zich daarmee binnen zowel de muzieksector als de keten van talentontwikkeling.”

Het AFK: “‘De commissie vindt dat Ricciotti, als enige straatsymfonieorkest in Nederland, getuigt van een stevige artistieke eigenheid die wordt gekenmerkt door muzikale veelzijdigheid, een avontuurlijke programmering, het spelen op locaties waar praktisch geen ander orkest komt en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.” Het AFK waardeert het dat we ons op een “guerilla-manier altijd buiten de gebaande paden bewegen en onze jonge orkestleden bijbrengen dat er alternatieve manieren zijn om een breed publiek te bereiken”.

Voorts schrijft het AFK dat we opvallen “als organisatie die bewoners op pakkende en effectieve wijze weten te betrekken bij onze activiteiten”. Ook is de commissie positief over ons compositiebeleid waarbij jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarmee we uitdragen dat klassieke muziek springlevend is. Tot slot zijn we erg verheugd dat het AFK onze visie en pilots op het gebied van diversiteit & inclusie als relevant, positief en ‘passend bij het artistieke verleden en de huidige tijdsgeest heeft beoordeeld’.

Finalisten Ricciotti's Compositiewedstrijd 2020
Wout Nooitgedagt

Afgelopen zondag 23 augustus was het dan zover: de finale van Ricciotti's Compositiewedstrijd 2020. Dit jaar hebben maar liefst 30 componisten een stuk ingediend. Aan de jury de taak om al deze composities te beoordelen op de inhoud van de compositie, maar vooral op de mate waarin het ruimtelijk plan complementair aan de compositie was. De drie finalisten van Ricciotti's Compositiewedstrijd zijn:

  • Niels Hak met 'Vijftien Decimeter Supermarktmuziek'
  • Maarten Bauer met 'Reconnecting'
  • Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'

Onder de 30 inzendingen bevonden zich o.a. 11 beroepscomponisten, 5 hobbyisten, 4 beroepsmusici en 5 conservatoriumstudenten. De twee jongste deelnemers zijn 13 en 15 jaar, de oudste inzender is 73 jaar. Onder de inzenders bevinden zich o.a. 2 belgen, 2 britten, 1 braziliaan en 2 duitsers.

Tijdens Ricciotti's Compositiewedstrijd op zondag 23 augustus in Openluchttheater Hertme maakte Leonard van Goudoever de uitslag van het juryrapport bekend. De eerste prijs ging naar Niels Hak met 'Vijftien Decimeter Supermarktmuziek'. De tweede prijs werd toebedeeld aan 'Reconnecting' van Maarten Bauer en de derde prijs ging naar Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'. Het aanwezige publiek en kijkers van de livestream konden hun stem uitbrengen voor de publieksprijs, met 50% van de stemmen kozen zij voor Martin Valcke met 'The Girl from Sarajevo'.

Positieve beoordeling Amsterdams Fonds voor de Kunst

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) heeft onze aanvraag voor de Kunstenplanperiode 2021-2024 positief beoordeeld en gehonoreerd. Dit heeft het fonds op maandag 3 augustus j.l. bekend gemaakt.

Ons ingediende plan is beoordeeld op het artistiek belang, het belang voor de stad, de uitvoerbaarheid en diversiteit & inclusie.

Over het artistiek belang schrijft de commissie: ‘De commissie vindt dat Ricciotti, als enige straatsymfonieorkest in Nederland, getuigt van een stevige artistieke eigenheid die wordt gekenmerkt door muzikale veelzijdigheid, een avontuurlijke programmering, het spelen op locaties waar praktisch geen ander orkest komt en een sterke maatschappelijke betrokkenheid.’ De commissie waardeert het dat we ons op een ‘guerilla-manier altijd buiten de gebaande paarden bewegen en onze jonge orkestleden bijbrengen dat er alternatieve manieren zijn om een breed publiek te bereiken’.
De commissie is positief over ons compositiebeleid waarbij jonge componisten en arrangeurs de kans krijgen om zich te ontwikkelen en waarmee we uitdragen dat klassieke muziek springlevend is.

Ook vindt het AFK dat we opvallen ‘als organisatie die bewoners op pakkende en effectieve wijze weten te betrekken bij onze activiteiten’. De commissie vervolgt dat we bijdragen aan de leefbaarheid en sociale cohesie door op te treden bij sociale instellingen. We zijn erg verheugd dat het AFK onze visie en plannen op het gebied van diversiteit & inclusie als relevant, positief en ‘passend bij het artistieke verleden en de huidige tijdsgeest heeft beoordeeld’. De commissie vindt de pilots die we presenteren in samenwerking met onze partners inspirerend, omdat ‘de plannen erop gericht zijn Ricciotti muzikaal te verbinden met zowel jonge aankomende professionele musici als met kinderen uit alle lagen van de bevolking.’

We zijn dankbaar voor deze toekenning en verheugen ons erop om deze plannen vanaf 2021 ten uitvoer te gaan brengen. Uiteraard houden we u hiervan op de hoogte. Eind augustus volgt de uitslag van onze tweede fondsenaanvraag bij het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ricciottiando en Cuba - de film
Bekijk hier Ricciottiando en Cuba - de film

Het Ricciotti ensemble op tournee in Cuba

Als eerste Nederlandse orkest ging het Ricciotti ensemble in het najaar van 2018 op tournee naar Cuba om daar 25 optredens te spelen volgens het motto: ‘live symfonische muziek, overal en voor iedereen’.

Cameraman/editor Peter Bouwmans en tv-maker Bas Westerweel brachten de Cubaanse zomertournee in Nederland en de najaarstournee ín Cuba prachtig in beeld.
Tijdens de 7 dagen in Cuba gaf het orkest onder leiding van toenmalig dirigent Leonard Evers 25 optredens in de straten van Havana, Artemisa en Matanzas. Omdat het Ricciotti ensemble een orkest is met een sociale missie, werd er niet alleen opgetreden in de straten en in de parken, maar speelden we ook veel op scholen, in sociale instellingen, ziekenhuizen en culturele organisaties. Wat was het een bijzonder avontuur, vol prachtige muzikale ontmoetingen en culturele uitwisselingen.

Speciale gast Ramón Valle
Speciale gast tijdens deze tour was de in Cuba geboren jazzpianist Ramón Valle, die momenteel in Nederland woont. Het Ricciotti voerde veel van zijn eigen composities uit, waaronder Ricciottón, Johanna, Levitando en Cinco Hermanas.
Meer info over deze tournee op: https://www.ricciotti.nl/tournees/cubatour-ricciottiando-en-cuba

Ricciottiando en Cuba
In opdracht van Stichting Ricciotti ensemble
In samenwerking met Knyfe Ealdormann
Camera en montage: Peter Bouwmans
Concept en verhaal:
Bas Westerweel, Peter Bouwmans, Leonard Evers, Alexander Buskermolen

Dank aan alle orkestleden:
Cátia Domingos, Floortje de la Fosse, Maud Busschers, Anse Kuyl, Dorus van den Boomen, Michelle van der Wal, Sander Borst, Pedro Goncalves, Adrián Vilaboa Martinez, Raf Cornelis, Jochem van Hoogdalem, Lindy Karreman, Abriel Feirrera, Julia Koenen, Hugo Santos, Agata Kruszewska, Reinaldo Ponce Alvarez, Stijn Brinkman, Mart Koek, Maxje de Wit, Nina Zuure, Leonoor van de Merwe, Saskia Peters, Sofie van der Pol, Linde van de Ven, Seringe Huisman, Chantal van den Engel, Cuun Koek, Douwe Nauta, Lotte Post, Rosa Verkerke, Annemarie Hensens, Hugo Bouma, Annelies Rijk, Hester Kronenberg, Marcos del Risco Pupo, Jan van der Plas, Dieuwke Smit Sibinga, Eva Schierbeek, Fransien Woltjer, Orrin van Leeuwen, Benjamin de Boer en Elroy Snoeren.
En tourneemanagers: Rosa de Bruin en Mariana Hutchinson.

Tournee Blog

Wil je meer lezen over onze vorige tournees

klik dan hier