Zoek

Missie

Sociale missie

Livemuziek overal en voor iedereen. Zo begon dit symfonische straatorkest in de jaren ’70, en zo doet het Ricciotti het nog steeds. Alle optredens zijn gratis toegankelijk, en meer dan 50% ervan spelen we in sociale instellingen als asielzoekerscentra (AZC), verzorging en-verpleeghuizen, gevangenissen, instellingen voor verslaafdenzorg en (speciale) scholen. We zoeken ons publiek op waar het woont, werkt of recreëert, in alle delen van het land. Het contact met zo veel verschillende mensen met zulke diverse achtergronden maakt dat de musici van het Ricciotti met twee benen in de samenleving komen te staan. De sociale missie van het Ricciotti komt voort uit de diepgewortelde overtuiging dat ieder mens in aanraking zou moeten kunnen komen met de kracht van een liveorkest.

Wie zijn wij?

Het Ricciotti ensemble bestaat uit 43 muziekstudenten en goede amateurs tussen 18 en 30 jaar. Dirigent en artistiek leider Coen Stuit staat op de bok. Onder normale omstandigheden zijn er drie tournees per jaar, waarvan één naar het buitenland. Zo bereiken we 20.000 mensen per jaar. Het unieke concept van het Ricciotti ensemble is ook in het buitenland opgepakt. Inmiddels zijn er drie ensembles in de geest van het Ricciotti ontstaan: Street Orchestra Live in Londen, Nevis Ensemble in Glasgow en in São Paulo, Brazilië is een gezelschap in oprichting.

Visie

In een polariserende wereld waarin groepen mensen langs elkaar heen leven en verschillen zichtbaarder worden, gelooft het Ricciotti in saamhorigheid door muziek. Wij geloven dat muziek een diepe vorm van communicatie tot stand brengt en verbroederend werkt. De ambitie voor de komende jaren is onze orkestleden in staat te stellen inclusief te denken en te handelen en daarmee in te spelen op een veranderende samenleving.

Signatuur

Een open sfeer en een hoog muzikaal niveau, dat kenmerkt een optreden van het Ricciotti. Het programma van elk optreden bestaat uit korte werken uit alle hoeken: klassiek, pop, jazz en wereldmuziek. De orkestleden kondigen de muziekstukken aan op een laagdrempelige en vaak humoristische wijze. Bijzonder zijn de optredens die ‘Wild op!’ worden genoemd. Dit zijn korte ongeplande optredens waarvoor het idee ter plaatse ontstaat (zoals in IKEA, hieronder te zien).

Educatief

Talentontwikkeling

Door middel van ‘leren door te doen’ proberen wij de orkestleden vaardigheden mee te geven die complementair zijn aan het conservatorium of andere opleidingen. Ze staan na hun deelname aan het Ricciotti anders in het leven en voelen zich sterker betrokken bij de maatschappij. Voor iedere tournee is er een intensieve repetitieperiode. Coen stoomt met het orkest gemiddeld 25 composities klaar voor de tournee. Professionele repetitoren nemen deelrepetities voor hun rekening. Tevens is er ruimte voor de musici om ervaring op te doen als solist en (al dan niet improviserend) in de spotlight voor het orkest te staan.

Talentontwikkeling van publiek

De orkestleden vervullen ook een rol in het ontwikkelen van het talent van het publiek. Het publiek mag altijd participeren bij een optreden. Zo is er het befaamde gastdirigentstuk (een traditie die we startten decennia voor tv-programma's als Maestro begonnen) dat voor een vrolijke noot zorgt, maar ook keer op keer een bekrachtigende ervaring is voor de gastdirigent uit het publiek. Ook moedigen we het publiek bij sommige stukken aan om mee te zingen of klappen, of kan het na een optreden instrumenten proberen. Orkestleden geven regelmatig workshops, voor of na een optreden.

Compositiemodule

Nieuwe composities en arrangementen vormen een belangrijk onderdeel van het repertoire van het Ricciotti ensemble. Een deel van de premières komt tot stand via een module in samenwerking met de compositieklassen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag, CODARTS Conservatorium Rotterdam en het Conservatorium van Amsterdam. De studenten leggen tijdens de repetitieperiode van een tournee een schets op de lessenaar. Na terugkoppeling vanuit het Ricciotti wordt de voltooide compositie in de daaropvolgende tournee opgenomen in het repertoire.

De module is een welkome aanvulling gebleken op het reguliere vakonderwijs: de studenten krijgen de kans om te schrijven voor een volledig orkest en kunnen vrijelijk experimenteren met klank, orkestratie en (on)mogelijkheden van individuele instrumenten. De leden van het Ricciotti krijgen inzicht in de manier waarop een compositie tot stand komt en worden aangemoedigd zich actief met de compositie te bemoeien, tips te geven en vragen te stellen.

Deelnemers

De volgende studenten hebben deelgenomen aan Ricciotti´s Compositiemodule:

Najaar 2015
(schetsen uit te voeren tijdens de voorjaarstournee 2016)
Celia Swart (KonCon) – nieuw werk
Miguel Santaella (Codarts) – nieuw werk

Zomer 2015
(schetsen behandeld tijdens de voorjaarstournee 2015)
Aftab Darvishi (KonCon) – Toranj
Ivo Paunov (Codarts) – Miniatuur

Voorjaar 2015
(schetsen behandeld tijdens de najaarstournee 2014)
Jan-Peter de Graaff (KonCon) – Rotondes
Simone Bottasso (Codarts) – Mediamarkt

Zomer 2014
(schetsen behandeld tijdens de voorjaarstournee 2014)
David Awotwi (KonCon) – Entarte to Charter
Efthymios Stavropoulos (Codarts) – Sweet Anger

Winter 2013-2014
(schetsen behandeld tijdens de zomertournee 2013)
Hinse Mutter (Codarts) – Stuk, voor orkest
João Artur Moreira (Codarts) – Structures

Celia Swart

Hall of Fame

De Hall of Fame is een project dat de duurzame kracht van het Ricciotti in kaart brengt en biedt voorbeelden van oud-leden die in hun dagelijkse praktijk nog altijd het Ricciotti-gedachtegoed op hun eigen wijze uitdragen. Als vertrekpunt vertellen de volgende mensen/koppels/groepen waar ze nu staan, en wat ze in hun werkzaamheden nog altijd meenemen van hun ervaringen bij het Ricciotti Ensemble.

De Hall of Fame zal de komende periode nog sterk uitgebreid worden. Alle tips en suggesties zijn nog zeer welkom; laat ze weten via info@ricciotti.nl!